Ban lam viec Dang Khoa

@banlamviecdangkhoa

Ban lam viec Dang Khoa

Bàn làm việc Đăng Khoa tại Số 1 Ngõ 323 - Đường, Lương Thế Vinh, Phường, Từ Liêm