Gitiho @gitiho
No reviews
Alarm, Horn & Traffic Control Equipment Manufacturer in Hanoi, Vietnam • Open
Gitiho
Verified Store
About

Nền tảng đào tạo trực tuyến giúp người đi làm phát triển kỹ năng, kiến thức với lộ trình tinh gọn, học ngay làm luôn, học trực tuyến giải đáp trực tiếp.

Opened
Headcount 250-499 employees
QR code
Store ID 301B666C68213947043
Latest posts
Nền tảng đào tạo trực tuyến giúp người đi làm phát triển kỹ năng, kiến thức với lộ trình tinh gọn, học ngay làm luôn, học trực tuyến giải đáp trực tiếp. https://gitiho.com/