• Bb Tex - Cover Photo
Bb Tex
  • 1

  • 0 Followers

  • 0 Following

  • Share
  • Follow

BBTex chuyên cung cấp vải sợi tre được gia công theo yêu cầu từ kiểu dệt đến màu sắc. Thành phẩm được tạo ra luôn chính xác với thiết kế cao