• Trần Thúy Vân - Cover Photo
Trần Thúy Vân

Trần Thúy Vân

#Medical Doctor

Hanoi, Vietnam

  • 1

  • 0 Followers

  • 0 Following

  • Share
  • Follow

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ - Trần Thúy Vân hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, điều trị bệnh xã hội tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội.

Log In to Trepup Log In Sign Up
Welcome to Trepup