Cơ Khí Đa Minh @cokhidaminh
No reviews
Mechanical Engineer in Ho Chi Minh City, Vietnam • Open
Cơ Khí Đa Minh
Verified Store
About

Công ty TNHH Cơ Khí Đa Minh chúng tôi chuyên gia công bánh răng, gia công khớp nối, gia công xích công nghiệp các loại chất lượng cao, giá hợp lý tại TPHCM.

QR code
Store ID 8E3A3BB66FAB03B7045
Latest posts
Công ty TNHH Cơ Khí Đa Minh chúng tôi chuyên gia công bánh răng, gia công khớp nối, gia công xích công nghiệp các loại chất lượng cao, giá hợp lý tại TPHCM. #cokhidaminh, #giacongbanhrang, #nhongxichcongnghiep, #xichcongnghiep, #xichtayga https://cokhidaminh.vn/