Thu, 2 Nov 2017

Ông chủ Facebook ý kiến.

by da nang online travel

Ông chủ Facebook ý kiến.

Chúng tôi đã làm chứng tại Đại hội trong vài ngày qua về hoạt động chúng tôi tìm thấy trong cuộc bầu cử năm ngoái. Chúng tôi đang làm việc với Quốc hội về luật pháp để làm cho quảng cáo minh bạch hơn. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ rất tốt nếu được thực hiện tốt. Và ngay cả khi không có luật lệ, chúng tôi cũng đang cố gắng mang quảng cáo trên Facebook đến một tiêu chuẩn minh bạch thậm chí còn cao hơn quảng cáo trên truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Đó là vì trong truyền thông truyền thống, không có cách nào để xem tất cả các thông điệp mà nhà quảng cáo đang hiển thị cho các đối tượng khác nhau. Chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai một công cụ cho phép bạn xem tất cả các quảng cáo mà một trang đang chạy cũng như một kho lưu trữ các quảng cáo mà các nhà quảng cáo chính trị đã chạy trong quá khứ.
Chúng tôi cũng làm việc với các công ty công nghệ khác để giúp xác định và đáp ứng các mối đe dọa mới, bởi vì như chúng ta đã thấy, nếu có mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến Internet, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều công ty công nghệ lớn. Và chúng tôi đã công bố một số bước để giúp giữ cho loại can thiệp này khỏi nền tảng của chúng tôi.
Đây là một phần trong việc tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ an ninh và toàn vẹn nền tảng của chúng tôi và sự an toàn của cộng đồng chúng ta. Nó vượt xa các cuộc bầu cử và nó có nghĩa là tăng cường tất cả các hệ thống của chúng tôi để ngăn chặn lạm dụng và nội dung có hại.
Chúng ta đang làm rất nhiều ở đây với sự đầu tư vào con người và công nghệ. Một số điều này tập trung vào việc tìm kiếm các diễn viên xấu và hành vi xấu. Một số tập trung vào việc loại bỏ tin tức giả mạo, ghét ngôn từ, bắt nạt và nội dung có vấn đề khác mà chúng tôi không muốn trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã có khoảng 10.000 người làm việc về an toàn và bảo mật và chúng tôi dự định sẽ tăng gấp đôi số lượng đó lên tới 20.000 trong năm tới để thực hiện tốt hơn các Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi và xem xét lại quảng cáo. Ở nhiều nơi, chúng tôi đang tăng gấp đôi hoặc nhiều nỗ lực kỹ thuật của chúng tôi tập trung vào bảo mật. Chúng tôi cũng đang xây dựng AI mới để phát hiện nội dung xấu và diễn viên xấu - giống như chúng tôi đã thực hiện với tuyên truyền khủng bố.
Tôi nghiêm túc về vấn đề này, và lý do tôi nói về thu nhập này là tôi đã chỉ đạo các đội của chúng tôi đầu tư quá nhiều vào an ninh - trên hết các khoản đầu tư khác mà chúng tôi đang thực hiện - đó là nó sẽ ảnh hưởng đáng kể tới khả năng sinh lời của chúng tôi, và tôi muốn các nhà đầu tư của chúng tôi nghe trực tiếp từ tôi. Tôi tin rằng điều này sẽ làm cho xã hội của chúng ta mạnh mẽ hơn và trong việc làm như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta trong một thời gian dài. Nhưng tôi muốn rõ ràng về ưu tiên của chúng tôi là: bảo vệ cộng đồng của chúng tôi là quan trọng hơn tối đa hóa lợi nhuận của chúng tôi.
Vì vậy, an ninh và sự toàn vẹn của dịch vụ của chúng tôi sẽ là một trọng tâm chính. Ngoài việc này, trọng tâm của chúng tôi là xây dựng cộng đồng. Tôi đã nói về quý cuối cùng này khi chúng tôi thay đổi sứ mệnh của mình là tập trung vào việc xây dựng cộng đồng để đưa thế giới gần nhau hơn, và bây giờ quan trọng hơn bao giờ hết. Và điều này đã đi vào lộ trình của chúng tôi trong 3, 5 và 10 năm tiếp theo.
Trong ba năm tiếp theo, xu hướng lớn nhất trong các sản phẩm của chúng tôi sẽ là sự tăng trưởng của video. Điều này xảy ra cả về chia sẻ, nơi mà chúng ta đã thấy Các câu chuyện trong Instagram và Trạng thái trong WhatsApp phát triển rất nhanh, mỗi nhóm có hơn 300 triệu hoạt động hàng ngày, cũng như để tiêu thụ nội dung video. Gần đây chúng tôi đã phát hành tab Xem, nơi bạn có thể khám phá các chương trình, theo dõi người tạo, kết nối với những người xem tập và tham gia nhóm với những người có cùng sở thích để xây dựng cộng đồng.

Report

Have news to share? Post on Trepup

Top Stories

Related to news you've viewed

Inspired by your browsing history

Your browsing history

Log In to Trepup Log In Sign Up
Welcome to Trepup
or