• niemphat Cover Photo
niemphat

niemphat

Be the first to review this seller

#Wine and Spirits Wholesaling

UID 9979 2295 6477 3

1Post

0 Followers

Contacts
  • Vũng Tàu Vietnam
  • Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
    790000
  • Latitude10.4113797 Longitude 107.136224 Directions

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện

  • 1Employees
  • n/aFounded
  • n/aBusiness type
Giới thiệu Niệm Phật

Decode the QR code

Scan to connect.

Scan to Connect