• Niệm Phật - Cover Photo
Niệm Phật

Niệm Phật

#Spring Assembler

Ba Ria, Vietnam

  • 0

  • 0 Followers

  • 0 Following

  • Share
  • Follow

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện

No posts yet