Không những thế, tại Tà đùng cũng sở hữu khu cắ...
StoryPublic 

Không những thế, tại Tà đùng cũng sở hữu khu cắm trại tại những đảo nhỏ có giá thành khoảng 300 nghìn đồng/lều. Ở Tà Đùng hiện chưa có các khách sạ...