HƯNG THỊNH LAND @hungthinhland45
No reviews
Real Estate Agency in Ho Chi Minh City, Vietnam • Open
HƯNG THỊNH LAND
Verified Store
About

Hung Thinh Land thành viên của Hung Thinh Corporation làm chủ đầu tư và đơn vị phân phối chính thứ của HungThinhCorp về căn hộ và đất nền

Opened
Headcount 1,000-2,499 employees
QR code
Store ID BC2F7C7BD98EF057042
Latest posts